Jak nakupovat se slevou

Všeobecné Obchodní Podmínky

 

Všeobecné Obchodní Podmínky pro používání portálu kuponyonline.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání portálu kuponyonline.cz (dále jen „Portálu“) Uživateli a Inzerenty a vzájemné vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem.

 1. Definice některých pojmů
 2. Uživatelem se rozumí osoba, která je návštěvníkem Portálu, případně osoba, která se chystá využít slevového kuponu vygenerovaného pomocí Portálu či tento slevový kupon již využila.
 3. Provozovatelem se rozumí společnost, která provozuje a spravuje portál www.kuponyonline.cz. Provozovatelem je společnost Devmates s.r.o.
 4. Inzerentem je provozovatel e-shopu, jež prostřednictvím portálu kuponyonline.cz nabízí slevový kupon k využití při nákupu Uživateli.
 5. Slevovým kuponem je kód vygenerovaný pomocí portálu www.kuponyonline.cz, který Uživatele opravňuje k uplatnění slevy při nákupu ve vybraných e-shopech, dle konkrétních charakteristik slevového kuponu.
 6. Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) se rozumí podmínky fungování portálu www.kuponyonline.cz, náplň vzájemných práv a povinností mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 

 1. Charakteristika portálu www.kuponyonline.cz
 2. Portál www.kuponyonline.cz je informačním portálem poskytujícím informace o slevách ve vybraných e-shopech. Prostřednictvím portálu je možné vygenerovat slevový kupon a ten následně za určitých podmínek uplatnit v e-shopu.
 3. Portál funguje jako propagace e-shopů, jejichž kupony na slevu nabízí. Uživatel je z tohoto Portálu přesměrován na webové stránky e-shopu Inzerenta, k uzavření kupní smlouvy dojde přímo mezi Uživatelem a vybraným e-shopem - Inzerentem.
 4. Uživatel uplatněním slevového kuponu při nákupu v e-shopu nevstupuje s Provozovatelem do jakéhokoliv obchodního vztahu ohledně zboží zakupovaného v e-shopu Inzerenta, na něž se vztahuje slevový kupon. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy Uživatel musí uplatňovat přímo u provozovatele konkrétního e-shopu, u něhož zboží zakoupil. Veškerá práva a povinnosti z takového nákupu (např. záruka, vrácení zboží, reklamace, odpovědnost za vady) se řídí všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního provozovatele e-shopu - Inzerenta, jehož slevový kupon si Uživatel prostřednictvím Portálu vygeneruje.
 5. Portál nenabízí žádné zboží nebo služby spotřebitelům. Poskytuje jim pouze informace o  vybraných slevách.

 

 1. Podmínky užívání Portálu Uživateli
 2. Uživatel souhlasí s tím, že bude používat Portál v souladu se zákony ČR. Zejména se zavazuje, že se zdrží publikování kodu, re-přenosu, distribuce, catchingu, katalogizace, agregace a jiné neoprávněné činnosti ohledně obsahu Portálu, nebo jiného materiálu získaného na tomto Portálu, s výjimkou případů a způsobů povolených zákonem nebo Provozovatelem.
 3. Uživatel souhlasí s tím že nebude ukládat, stahovat, kopírovat, prodávat, licencovat, pronajímat, upravovat, distribuovat, reprodukovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, publikovat, upravovat, vkládat do  katalogů, agregátorů, nebo vytvářet odvozená díla z materiálů, kódu a  nebo obsahu tohoto Portálu. 
 4. Uživatel souhlasí s tím, že je zakázáno systematické získávání údajů nebo dalšího obsahu z tohoto Portálu nebo vytvoření kompilací přímých nebo nepřímých, shromažďování, zpracovávání  databáze nebo adresáře bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 5. Užití jakéhokoliv obsahu či materiálů pro jakýkoliv účel je možné pouze na základě  písemného souhlasu Provozovatele.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že nebude zpětně analyzovat, dekompilovat, zpětně kompilovat, rozebírat, překládat nebo jinak měnit a zaměňovat  jakýkoliv kod nebo spustitelný kód, obsah nebo materiál  přijatý prostřednictvím těchto stránek, s výjimkou případů, kdy k tomu má písemný souhlas Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že takové jednání je protizákonné.
 7. Uživatel souhlasí s tím, že se zdrží zneužití Portálu, zejména  zaváděním virů, trojských koní, červů, logických  bomb nebo jiných materiálů, které  jsou  uživatelsky  a technologicky škodlivé. Uživatel prohlašuje, že se nepokusí získatneoprávněný přístup k Portálu nebo  serveru, na kterém je Portál uložen nebo k počítači  nebo databázi připojené na Portál. 
 8. Uživatel souhlasí s tím, že nesmíútočit přes Portál typu Denial-of-Service útokem  nebo distribuované odmítnutí služby-útoku.
 9. Podmínky uplatnění slevového kuponu

     4.1.Slevový kupon vygenerovaný na tomto Portálu lze uplatnit ve vybraném e-shopu  pouze při on-line nákupu. Slevový kupon nelze uplatnit při nákupu v kamenné prodejně i pokud e-shop takovou prodejnou disponuje, při tzv. „offline nákupu“.

4.2. Provozovatelsi vyhrazuje právo odmítnout, omezit, pozastavit nebo ukončit jakékoli informace  nebo platnost slevových kuponů vč. kodů a  používání Portálu kdykoliv bez předchozího upozornění.

 

5. Právní upozornění

5.1. Provozovatel nenese žádnou  materiální nebo imateriální odpovědnost za nesprávné nebo neúplné použití kuponu z neznalosti či nevědomosti Uživatele.

5.2.Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedovolené kopírování nebo využití  informací nebo kodů, jakož i grafiky nebo textu.

5.3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za validaci kuponů, toto se vztahuje výhradně na Inzerenta.

5.4. Provozovatel není odpovědný za jakékoli ztráty nebo škody způsobené  Denial-of-Service útokem virů nebo jiných škodlivých technologických materiálů, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové  programy, data nebo jiné vlastnické materiály z důvodu používání Portálu nebo z vašeho stahování jakýchkoli materiálů zveřejněné na této stránce, nebo na jakékoliv webové stránce s ní související.

 5.5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv nepřesnosti, chyby, opomenutí nebo špatné cenové kalkulace v některé z  částí  Portálu, ani není odpovědný za závislost Uživatele na obsahu webu, nebo jakékoliv události, výsledku nebo výsledku týkající se nebo vyplývajícího z takové závislosti i když  tyto důsledky byly předvídatelné. Provozovatel není odpovědný za jakékoli prohlášení, záruky, prezentace, nabídky, akce nebo reklamy vyrobené jakoukoli třetí stranou nacházející se na  Portálu.

5.6. Provozovatel a Inzerenti nezaručují, že tento Portál bude kdykoliv k dispozici zejména v čase nebo místě, že  případné vady nebo chyby budou opraveny, nebo že obsah nebo informace, které Uživatel obdrží na tomto Portálu jsou bez chyb, virů nebo jiných škodlivých  komponentů.

5.7. Provozovatel nenese odpovědnost za používání stránek obchodníků - Inzerentů nebo za jakékoliv závazky vyplývající z podmínek jiných webů. Provozovatel neručí za správnost e nezávadnost jakéhokoliv obsahu na takových stránkách.

5.8. Tento Portál obsahuje odkazy na jiné webové stránky provozované inzerenty.Provozovatelneprovádí žádnou kontrolu nad těmito stránkami a neodpovídá za jejich obsah ani za jakékoli informace na těchto stránkách a v žádném případě za ně nenese odpovědnost.

 

 1. Pravidla pro zasílání Newsletteru. Ochrana osobních údajů

 

 1. V případě, že Uživatel vloží svou e-mailovou adresu do pole „Newsletter“, souhlasí s tím, že jeho e-mailová adresa bude používána Provozovatelem, a to výhradně  pro informování Uživatele o nových akcích a nabídkách Provozovatele. Tuto adresu bude využívat pouze Provozovatel, který se zavazuje nesdílet tato data s jinými subjekty.
 2. Na základě žádosti Uživatele bude e-mailová adresa opravena či smazána a Provozovatelem již nebude nadále používána pro zasílání novinek a obchodních nabídek.

 

 1. Ochrana autorských práv a ochranné známky

7.1. Autorská práva a ochranné známky použité na Portálu jsou použity se souhlasem Inzerentů a je zakázáno jakékoli publikování jejich reprodukce či použití ať už pro  soukromé či obchodní účely bez jejich souhlasu.

 

 1. Ochrana obsahu Portálu
 2. Tento Portál je chráněn právem ČR, zejména autorským zákonem. Veškerá autorská práva k Portálu včetně textů, grafiky, kodu na kuponech, software, fotografií a videa. loga a ochranné známky patří společnosti Devmates s.r.o. nebo obchodních partnerů.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou výhradním majetkem Devmates s.r.o. a je zakázáno jejich využívání třetími stranami bez předchozího souhlasu Devmates s.r.o.
 4. Platnost a účinnost VOP. Změny obsahu VOP
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem spuštění webu, tj. dne 03.11.2010
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto VOP. Změna je platná a účinná okamžikem zveřejnění na tomto Portálu. Uživatelé se zavazují vždy se seznámit s aktuálním zněním těchto VOP.
 7. Uživatelé a inzerenti používáním tohoto Portálu vyjadřují souhlas s těmito VOP.

 

 

Devmates s.r.o.

Jungmannovo náměstí 753/18
Praha 1, 110 00

info@devmates.com

 

Všechna práva jsou vyhrazena. © 2015 Devmates s.r.o.